Aydın Valiliği
Aydın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aydın Valiliği
Aydın Valiliği
Tarihi Yapılar

Aydın'daki Antik Şehirler;

TRALLES            : Aydın?ın bir kilometre kuzeyinde Topyatağı mevkiindedir. Oldukça eski bir geçmişi olan Tralles antik kenti M.Ö.400 yıllarında tarih sahnesinde görülmektedir.

PANİONİON       : Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Belediyesi sınırları içindedir. Tarihteki ünlü 12 İon şehir birliğinin merkezidir.

PYGALE               : Kuşadası ilçesi Kuştur Tatil Sitesi civarındadır.

ORTHASİA         : Yenipazar ilçesinin 5 km. doğusundaki Donduran Köyü sınırları içindedir.

ANTİOCHEİA    : Kuyucak ilçesinin Çiftlik Köyünün doğusundaki Çubuk eteğindeki Asartepededir.

MASmekansalRA       : Nazilli?ye bağlı Bozyurt Köyü sınırları içindedir. Çağında para basan önemli bir ticaret merkezi idi.

MAGNESİA        : Ortaklar-Söke karayolu üzerinde Ortaklara 5 km. uzaklıktadır.

ACHARAKA       : Sultanhisar?da dır. Nyssa?nın 2.5 km batısında Salavatlı Köyü yakınındadır. İlk çağda PLÜTON ve KARA adlı iki tanrılı dinin önemli merkezi idi.

NYSSA   : Aydın?ın 33 km. doğusunda Sultanhisar ilçesinin 3 km. kuzeyinde yer alır. Kent M.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısında kurulmuştur.

ALABANDA        : Çine çayının sol kıyısında kurulu eski bir Karia şehridir. Kalıntılar üzerinde bugün Arabhisar Köyü bulunmaktadır. Çine ilçesindedir.

ALİNDA               : Karpuzlu ilçesinde bulunan bir antik şehridir.

AMYZON             : Koçarlı ilçesinin 30 km. güneyindeki Akçekmeci Köyü sınırları içindedir. M.Ö. 300 yıllarında kurulmuştur.

DİDİMA               : (Apollon Mabedi) Didim ilçesindedir. M.Ö. 6. yüzyılda yapılmıştır.

MİLETHOS         : Söke?ye 38 km. mesafededir. M.Ö. 7. yüzyılda önemli bir kent olan Milet, Marmara ve Karadeniz kıyılarında birçok koloni kentinin kuruculuğunu yapmıştır.

MYUS    : Milet?in 15 km. kuzeydoğusunda Menderes nehri kıyısındadır. Bugün Avşar Kalesi adıyla anılır.

APHRODİSİAS  : Karacasu ilçesi Geyre köyü sınırları içindedir.

PRİENE               : Söke?ye 15 km. uzaklıktaki Güllübahçe Turunçlar Mahallesi yakınındadır.

GERGA : Eski Çine?nin yaklaşık 6 km. uzağındaki Ovacık Köyünden veya Aydın Muğla İl sınırı üzerindeki İncekemer köprüsünden gidilerek Gerga?ya ulaşılabilir.

Müzeler;

Afrodisias Müzesi              : Karacasu ilçesine 12 km. uzaklıktadır.

Milet Müzesi       : Söke ilçesine bağlı Balat Köyü içindeki Antik Milet kenti alanındadır.

Aydın Müzesi      : Şehir merkezinde Gazi Bulvarı Selim Yatağan sokağı üzerindedir. 

Aydın Merkez İlçede Bulunan Türk Eserleri

Üveyş Paşa Camii: Köprülü Mahallesindedir. 1568?de Üveyş Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Hasan Çelebi Camii (Eski-Yeni Camii): Hasan Efendi Mahallesindedir. Hasan Çelebi tarafından 1585?de yaptırılmıştır.

Ramazan Paşa Camii: Ramazan Paşa Mahallesindedir. Ramazan Paşa tarafından 1594?de yaptırılmıştır.

Ahmet Paşa Camii (Ağaç Arası Camii): Güzelhisar Mahallesindedir. 1759?da Ahmet Şemsi Paşa tarafından yaptırılmıştır. (Kırmızı Minareli Camii)   

Süleyman Bey Camii: İstasyon alanındadır. 1683?de Aziz Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır.

Cihanoğlu Camii ve Külliyesi: Köprülü Mahallesindedir. Cihanoğlu Abdülaziz tarafından 1756?da yaptırılmıştır.

Nasuh Paşa Külliyesi: Köprülü Mahallesindedir. 1708 yılında Aydınlı Nasuh Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Menderes deltası

Kuşadası, Güzelçamlı Köyü yakınındadır. Dilek Yarımadası Milli Parkı?nın en yüksek yeri 1237 m.ye ulaşan Dilek Tepesidir. Bu dağlık kanyonlar ve vadiler ile parçalanmıştır.

Yarımada bu yer şekillerinin yanında kumlu, çakıllı, yatık ve yüksek kıyı şekilleri içeren plajlarıyla ilginç özelliklere sahip olup, doğal peyzaj güzellikleri yanında tarih ve kültürel kaynak değerlerine de sahiptir. Yarımada?nın  10.995 hektarlık kesimi 1966?da Milli Park olarak ilan edilmiştir.

Dilek yarımadası Milli Parkı?nın doğu sınırı sonra daha genişletilerek tepeler hattı ve vadilere oturtulmuş B. Menderes Deltası üzerinde ise doğuda Söke-Didim karayolunun batı kesimi esas alınmış, Menderes köprüsünden itibaren tepeler hattına oturtularak güneyde Taşburun mevkiinde son bulmaktadır. Yarımada?nın güneyinde bulunan B.Menderes Deltası morfolojik gelişimin hızlı olduğu ağız kısmında, bu gelişim sürecinin ürünü olan birçok lagün ve bataklıkları bünyesinde barındıran uluslararası niteliklere haiz bir sulak alan karakterindedir. Lagünler, Tepeli Pelikanların yanısıra, cüce karabatak ve beş tür ördek ve 6000?in üzerinde Flamingo kuşları bulunmaktadır.

                Bafra Gölü Tabiat Parkı

Bafa Gölü Söke ilçesine 25 km. uzaklıktadır. Göl iki bin yıl öncesine kadar antik Latmos Körfezi?nin bir devamıydı. Menderes alüvyonlarıyla dolan ağız kısmından sonra göle dönüşmüştür. Göl, 6708hektar alanı ile 1994 yılında Milli Pak ilan edilerek, koruma altına alınmıştır. Balık ve kuşların beslenme ve barınma alanı olması nedeniyle çok zengin kuş türlerine sahiptir. Başlıca kuş türleri; Tepeli Pelikan, Cüce Karabatak ve Deniz Kartalı?dır.