Aydın Valiliği
Aydın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aydın Valiliği
Aydın Valiliği
Özel Kurum ve Kuruluşların Kontrolünde Göz Önünde Bulundurulacak Şartlar

ÖZEL KURUM  VE KURULUŞLARIN KONTROLÜNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ŞARTRLAR

 

ELEKTRİK          :

1-)     Her katta ayrı ayrı kat panosu olacak.  

2-)     Kat panolarında Kaçak Akım Rölesi mevcut ve aktif olacak.          

3-)     Tüm prizler topraklı ve çocuk korumalı olacak.

4-)     Derslik-Etüt-Kütüphane-Labratuvar gibi eğitim odaları ile Fizyoterapi ve grup eğitim odalarında 250 lüx (yaklaşık 8m2 ye P1 2x 40W) olacak.

5-)    Sıva üzerinden açık halde kablo geçmeyecek, zorunlu hallerde PVC kanal içerisine alınacak.

6-)     Yurt binalarında ve M.T.S Kurslarında pist alanlarında yeterli güçte jeneratör bulunması gerekir.

7-)     Acil durum aydınlatması (bataryalı) mevcut olacak.

8-)     Acil durum yönlendirmesi (EXIT) bataryalı faal durumda olacak.

9-)     Özel Okul, Okul Öncesi Okulu ve Özel Eğitim Okullarında paratoner tertibatı mevcut olacak.

10-)   Öğrenci Yurtları, Özel Okullar, Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Özel Özel Eğitim                                   Okullarında özürlülerin kullanımına yönelik asansör bulunması gerekir.

11-) Özel Okul, Okul Öncesi Okulu , Özel Eğitim Okulları  ile Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Yangın İhbar ve Algılama Sistemi olacak.

 

İNŞAAT (STATİK)       :

1-)     Binadan toplanan veriler ışığında 2007 Deprem Yönetmeliği 7. Bölüme göre yapılmış Performans Analizi hesapları (Tablo 7.7 de öngörülen minimum performans hedefleri sağlanmalı)

2-)     Binadan toplanan, bilgi düzeyine etki eden verilerin evrakları (Donatı Tespitleri, Alınan karot sonuçları, zemin etüt raporu vs.)

3-)     Mevcut Bina Taşıyıcı Sistem İnceleme ve Performans Analizleri Bilgi Formu ( 3 adet asıl ve Oda Kayıt Belgesi ile aynı tarihli olacak )

4-)     Performans Analiz Sonuçlarının değerlendirildiği ve Tablo 7.7 deki istenen değerlerin sağlandığına dair  “Teknik Rapor”  ( 3 adet asıl ve Oda Kayıt Belgesi ile aynı tarihli olacak )

5-)     Analizi yapan İnşaat Mühendisinin yeni tarihli Oda Kayıt Belgesi ( Asıl )

 

TESİSAT VE GÜVENLİK:

1-)  Binada 19Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerekli tedbirler alınacak.

2-)  Binada 5 Aralık 2008 tarih, 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01 Nisan 2010 tarihli 27539 sayılı Resmi Gazete’de revize edilen Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılacak.

3-) Binada yeterli sayıda wc-lavabo ve özürlü wc-lavabo mahalleri oluşturulacak, sıhhi tedbirler alınacak.

 

MİMARİ    :

1-)     Rölöve Planları (Mahal isimleri ölçü ve alanları, kapı/pencere ölçüleri, kat yüksekliği belirtilmiş olacak şekilde 5 Takım halinde A3 Boyutunda ve Onaylı)

2-)     Yapı Ruhsatı.

3-)     Yapı Kullanma İzin Belgesi.

4-)     Binaya ait Onaylı Mimari-Betonarme-Elektrik ve Mekanik Projeler (1’er Takım)

 

        

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

HALKBANK  ANKARA

(Gelir Kod No: 406 )

 

 NOT  : Kontenjanı 100 Kişiye kadar 200 TL. 100 Kişi üzeri her kişi için +0,40 TL.