Aydın Valiliği
Aydın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aydın Valiliği
Aydın Valiliği
Personel Durumu

PERSONEL İCMALİ

MEMUR

 

MEMUR - İŞÇİ

ÜNVANI

ADET

ÜNVANI

ADET

İl Müdürü

1

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Müdür Yardımcısı

2

Milli Emlak Müdürü

2

Şube Müdürü

7

Milli Emlak Müdür Yardımcısı

2

İnşaat Mühendisi

10

Milli Emlak Şefi

5

Sözleşmeli Mühendis (İnşaat Mühendisi)

1

Harita Mühendisi

1

Mimar

7

Harita Teknikeri

2

Şehir Plancısı

6

Milli Emlak Uzmanı

12

Makina Mühendisi

6

Milli Emlak Uzman Yardımcısı

5

Elektrik Mühendisi

1

Teknisyen

1

Elektrik - Elektronik Mühendisi

2

V.H.K.İ.

34

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

1

Güvenlik

4

Harita Mühendisi

2

TOPLAM

68

Jeoloji Mühendisi

3

 

 

Çevre Mühendisi

9

İŞÇİ

 

Ziraat Mühendisi

1

Kontrol Teknisyeni

1

Endüstri Mühendisi

1

Teknisyen

1

Kimya Mühendisi

1

Teknik Ressam

1

İnşaat Teknikeri

4

Büro Görevlisi

2

Makina Teknikeri

1

Daktilograf

2

Elektrik Teknikeri

1

Kalifiye İşçi

1

Tekstil Teknikeri

1

Düz İşçi

3

Gıda Teknikeri

1

TOPLAM

11

Şef

2

 

 

Ayniyat Saymanı

1

İdari Destek Görevlisi

6

Teknisyen

5

TOPLAM

6

Bilgisayar İşletmeni

3

 

 

V.H.K.İ.

2

SÜREKLİ İŞÇİ

 

Memur

2

Güvenlik 

5

 

 

Temizlik 

6

 

 

Şoför 

3

 

 

TOPLAM

14

 

 

 

 

 TOPLAM

84

TOPLAM

101

 

 

GENEL TOPLAM

183