Aydın Valiliği
Aydın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aydın Valiliği
Aydın Valiliği

Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği

19 Haziran 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) 04.06.2020 tarihli ve E.1512992 sayılı yazısı ile TDİOSB Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca yer seçimi kesinleşen Aydın Efeler TDİ (Jeotermal Kaynaklı Sera) OSB sınırlarının Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda gösterilmesi talebi kapsamında söz konusu alanın “organize sanayi bölgesi” olarak düzenlendiği M19 numaralı paftayı kapsayan Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 11.06.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Bahsi geçen onaylı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan İşlem Numarası: AMD-00529635) paftası 19.06.2020 tarihinde Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Ayrıca Efeler İlçesi, Kadıköy Mahalle Muhtarlığı binasında bahsi geçen imar planı askısına ilişkin bilgilendirme ilanı asılması sağlanmıştır. 19.06.2020

 

M-19 Paftası (Plan İşlem Numarası: AMD-00529635)

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır